Hỗ trợ tư vấn và quản lý tài chính công tại Việt Nam

PV.

Đó là nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội thảo tham vấn Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 14/2, tại Ninh Bình.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình AAA, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các chuyên gia tư vấn kỹ thuật của Chương trình cùng đại diện các đơn vị thụ hưởng trong Chương trình AAA như: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Tin học và thống kê tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Kho bạc nhà nước,…..

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó giám đốc Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (AAA) - ông Nguyễn Bá Toàn cho biết: Rút kinh nghiệm từ các dự án trước, đồng thời xuất phát từ nhu cầu quản lý, yêu cầu của nhà tài trợ trong Thỏa thuận tài trợ Chương trình, việc xây dựng Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Chương trình (POM) được Bộ Tài chính và WB rất chú trọng, gấp rút triển khai ngay khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư.

Tại hội thảo, các thành viên Ban Quản lý Chương trình, các chuyên gia của WB, các nhà tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cũng như đại diện các đơn vị tham gia đã dành nhiều thời gian để trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc xung quanh xây dựng các tiêu chí, nội dung xây dựng sổ tay của Chương trình như: Công tác phối hợp chung dựa trên cơ chế tham chiếu hai chiều, phân cấp thẩm quyền giữa các đơn vị trong Bộ Tài chính; giữa Bộ Tài chính và WB hay giữa WB và các đối tác phát triển trong việc thực hiện và quản lí, giám sát Chương trình...