Hoàn tất thủ tục khai thuế cho người phụ thuộc trước tháng 7

Theo Hồng Anh(VnExpress)

<p>Tổng cục Thuế cho hay từ nay đến hết ngày 30/6, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải hoàn tất hồ sơ chứng minh những người nằm trong diện giảm trừ gia cảnh.</p>

 

Như vậy các đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ có gần 6 tháng nữa để hoàn tất hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc tại cơ quan thuế địa phương.

Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 quy định tất cả cá nhân nằm trong diện nộp thuế thu nhập cá nhân cùng với những người thuộc diện giảm trừ gia cảnh (vợ, chồng con cái, bố mẹ...) đều phải có mã số thuế riêng. Mã số này sẽ gắn với mỗi cá nhân suốt đời.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị chi trả thu nhập. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị chi trả thu nhập, đơn vị này có trách nhiệm tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của các cá nhân và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Riêng các các cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế khác nộp hồ sơ đăng ký thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

Khi đã có mã số thuế, cá nhân sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và chỉ bị tạm khấu trừ 10%, thay vì 20% đối với người chưa có mã số thuế. Ngoài ra, cá nhân có mã số thuế còn được hoàn thuế, được giảm thuế nếu bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo, được tư vấn thuế...