Ngành Dự trữ Nhà nước:

Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

PV.

Sáng 26/12/2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành DTNN. Tại điểm cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành DTNN (ngày 26/12/2016).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành DTNN (ngày 26/12/2016).

Tham dự hội nghị còn có Ban lãnh đạo Tổng cục DTNN, đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tham gia quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính và 20 điểm cầu tại các cục DTNN khu vực trong cả nước. 

Một năm nhiều nỗ lực

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết: Năm 2016, kinh tế Việt Nam dù đã có những dấu hiệu phục hồi rõ nét, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành, địa phương và các bộ, ngành quản lý hàng DTQG, sự chỉ đạo quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo Tổng cục DTNN, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành DTNN đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động điều hành và hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Những thành tích nổi bật và những điểm sáng trong kết quả hoạt động năm 2016 của ngành DTNN thể hiện trên các mặt sau:

Thứ nhất, Tổng cục DTNN đã tích cực tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, định mức hàng DTQG phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Trong năm 2016, đã hoàn thành trình Bộ Tài chính ban hành 11 thông tư liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật hàng DTQG.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan, phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính để thực hiện tốt công tác quản lý Nnà nước đối với hoạt động DTQG.

Thứ ba, tổ chức có hiệu quả việc xuất cấp hàng DTQG theo các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ góp phần giúp các đơn vị quân đội, công an, tìm kiếm cứu nạn thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ nhân dân một số địa phương kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói.

Thứ tư, chỉ đạo kịp thời quyết liệt, việc quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia khi nhập kho, trong quá trình bảo quản và xuất kho thông qua thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, phúc tra chất lượng hàng hóa, do vậy hàng hóa DTQG được xã hội và các ngành các cấp đón nhận với chất lượng tốt; bên cạnh đó, ngành cũng đã rất tích cực xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý chất lượng.

Thứ năm, công tác quản lý tài chính nội ngành, xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, công tác phòng chống tham nhũng và các công tác đoàn thể đều đạt được những kết quả như mong muốn và theo mục tiêu đề ra. Hệ thống cơ sở vật chất về kho tàng đã từng bước được cải thiện đáng kể. Lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức ngành DTNN đã có những cải thiện, chuyên nghiệp hơn, văn minh, hiện đại hơn so với những năm trước đây, tình trạng nợ đọng công việc đã giảm hẳn...”.

Đặc biệt, tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành tham gia quản lý hàng DTQG như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương... các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính cũng như một số Cục DTNN khu vực đã phát biểu ý kiến và nêu một số kiến nghị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian tới, nhất là trong năm 2017.

Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016 - Ảnh 1

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí trao tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đã hoàn thành xuất suất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2016.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ công chức ngành DTNN đạt được trong năm 2016.

 “Những kết quả đạt được của ngành DTNN góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành thu - chi ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí khẳng định.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị thuộc các bộ, ngành để triển khai công tác quản lý hàng DTNN, tập trung chỉ đạo và phục vụ, đáp ứng nhu cầu của Chính phủ và đảm bảo được một phần về an sinh xã hội trên phạm vi cả nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đề nghị các bộ, ngành quản lý hàng DTQG phối hợp tốt với Tổng cục DTNN và các Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính để triển khai thực hiện tốt quy định của Luật Ngân sách về DTQG; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch DTQG 5 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2017.

Đồng thời, phải tập trung nghiên cứu đánh giá tình hình và dự báo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính để chuẩn bị lực lượng DTQG và các kịch bản ứng phó khi có tình huống đột xuất cấp bách xảy ra. Bảo đảm DTQG luôn chủ động, phòng chống và khắc phục kịp thời hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, yêu cầu ngành DTNN cần tiếp tục và tăng cường xây dựng cơ chế chính sách, trong đó cần tập trung đánh giá tình hình thực hiện Luật DTQG sau 05 năm thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật DTQG; Quản lý hiệu quả xuất cấp, sử dụng hàng DTQG, bảo đảm xuất cấp kịp thời đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tham mưu đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài chính tăng cường sử dụng nguồn lực DTQG tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, cần tăng cường quản lý chất lượng hàng DTQG, bảo đảm hàng DTQG an toàn trong quá trình bảo quản, xuất cấp sử dụng được ngay; phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực DTQG, muốn vậy trước hết phải nâng cao năng lực đội ngũ CBCC làm công tác thanh tra. Cán bộ làm công tác thanh tra phải vừa hồng vừa chuyên, vừa giỏi chuyên môn vừa có phẩm chất đạo đức tốt...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng khẳng định toàn ngành DTNN sẽ khắc phục những tồn tại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao năm 2017.

Tại buổi lễ, Tổng cục DTNN vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất suất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của Bộ Tài chính; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩ xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

03 tập thể thuộc Tổng cục DTNN được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2014, 2015, cụ thể: Vụ Tài vụ – Quản trị, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và công nghệ bảo quản. 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là ông Lê Văn Dương- Chánh văn phòng Tổng cục DTNN đã có thànhtích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho cán bộ, nhân viên Tổng cục DTNN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015".

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân thuộc các bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý hàng DTQG.