Hoàn thành việc giao nhận hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan có bị xử phạt hành chính?

Anh Minh

Để tháo gỡ vướng mắc cho một số đơn vị hải quan địa phương về xứ lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai vấn đề này đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Xác định được trách nhiệm của người xuất nhập khẩu tại chỗ đang chịu sự giám sát hải quan thì sẽ phải xem xét xử phạt vi phạm hành chính.
Xác định được trách nhiệm của người xuất nhập khẩu tại chỗ đang chịu sự giám sát hải quan thì sẽ phải xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp quá thời hạn quy định mà người nhập khẩu chưa thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ, cơ quan hải quan đã xác định được trách nhiệm của người xuất nhập khẩu tại chỗ, giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và đã tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan thì căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP để xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Căn cứ quy định trên, cơ quan hải quan đã xác định được trách nhiệm của người xuất nhập khẩu tại chỗ, giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và đã tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan thì sẽ phải xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Việc xác định hành vi vi phạm phải được căn cứ trên cơ sở quy định pháp luật và hồ sơ vụ việc cụ thể, do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị có phát sinh vướng mắc nghiên cứu, xem xét kỹ hồ sơ vụ việc để xử lý vi phạm theo đúng quy định.