Hoàn thiện công tác chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành các gói thầu về hóa đơn điện tử (HĐĐT) để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về cơ sở vật chất, thiết bị, đảm bảo thông suốt hệ thống trong quá trình thực hiện và triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.
Chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Tổng cục Thuế cho biết, việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh ngành nghề buôn bán lẻ (siêu thị, trung tâm thương mại...), cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (nhà hàng, ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí, vé cầu đường...), lập HĐĐT giao cho khách hàng mỗi khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ được nhanh chóng, kịp thời, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Đồng thời, việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong quá trình hội nhập quốc tế, thuận tiện trong thanh toán, đảm bảo an toàn, trách rủi ro mất mát.

Theo đó, nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về cơ sở vật chất, thiết bị, đảm bảo thông suốt hệ thống trong quá trình thực hiện và triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trên cơ sở dữ liệu HĐĐT hiện có phải có giải pháp khai thác dữ liệu, cảnh báo rủi ro.

Tổng cục Thuế yêu cầu Ban Quản lý rủi ro cần khẩn trương tham mưu với Tổng cục chỉ đạo các Cục Thuế về công tác quản lý rủi ro từ khai thác cơ sở dữ liệu về HĐĐT; Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về HĐĐT; đẩy nhanh việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích, đối soát dữ liệu và các công cụ khai thác, phân tích, quản lý nhằm sử dụng hiệu quả dữ liệu HĐĐT, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo nhiệm vụ đã được phân công tại Thông báo số 364/TB-TCT của Tổng cục Thuế.

Trước đó, nhằm thực hiện kế hoạch triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, toàn ngành Thuế đã yêu cầu người nộp thuế tích cực phối kết hợp các nhà mạng và cơ quan thuế để thực hiện chuyển đổi hoặc đăng ký phát hành HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Đối với doanh nghiệp cung cấp phần mềm khởi tạo HĐĐT (nhà mạng) yêu cầu phối kết hợp cơ quan thuế tổ chức vận động, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế khi thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Cài đặt và chịu trách nhiệm về các phần mềm lập HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, chịu trách nhiệm lưu trữ HĐĐT của người nộp thuế, truyền nhận dữ liệu về hóa đơn giữa người nộp thuế với cơ quan thuế. Định kỳ chuyển dữ liệu HĐĐT đến cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế theo quy định...