Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh bảo hiểm

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chú trọng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao quy trình nghiệp vụ cũng như giúp ích cho công tác quản lý.

Các doanh nghiệp bảo hiểm về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về hạ tầng mạng, hạ tầng trung tâm dữ liệu. Ảnh: Internet.
Các doanh nghiệp bảo hiểm về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về hạ tầng mạng, hạ tầng trung tâm dữ liệu. Ảnh: Internet.

Cơ bản đáp ứng hạ tầng công nghệ

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đơn cử như việc vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; vận hành trang thông tin thị trường bảo hiểm; xây dựng hệ thống dịch vụ công mức độ 3 đối với việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; xây dựng dự án “Hệ thống thông tin quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm”,...

Qua khảo sát của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về hạ tầng mạng, hạ tầng trung tâm dữ liệu, ứng dụng giải pháp kho dữ liệu, phần mềm ứng dụng xử lý các bài toán nghiệp vụ, nguồn nhân lực để phục vụ công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chưa đồng đều ở các doanh nghiệp bảo hiểm mà hạn chế ở doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư trong nước. Bộ Tài chính chỉ ra, tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, các quy trình giao dịch truyền thống được chuyển đổi qua công nghệ số. Tuy nhiên, doanh thu kênh bảo hiểm trực tuyến còn thấp (dưới 5% tổng doanh thu phí bảo hiểm). Một số doanh nghiệp bảo hiểm trong nước chưa đủ tiềm lực tài chính để đầu tư cho công nghệ, chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn nhiều hơn là chiến lược dài hạn.

Hiện tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm đều đã vận hành website riêng; một số doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng các ứng dụng trên website hoặc app trên điện thoại di động cho các quy trình kinh doanh ở mức độ khác nhau; phát triển các ứng dụng trên điện thoại thông minh để hỗ trợ đại lý nâng cao năng suất làm việc, hỗ trợ khách hàng báo nộp phí bảo hiểm,...

Hay một số doanh nghiệp bảo hiểm hợp tác với bên thứ 3 để bán sản phẩm bảo hiểm như các ngân hàng số, các sàn giao dịch điện tử (Tiki, Shopee,...), các công ty công nghệ Insurtech Startup: BCAinsurance, Ebaohiem, Bolttech Vietnam,… Ngoài ra, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã bước đầu hình thành hệ sinh thái số khép kín phục vụ khách hàng để rút ngắn các quy trình phức tạp, nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

"Thúc" doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Bộ Tài chính, với thực trạng trên và xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp bảo hiểm trong xu thế cách mạng công nghệ 4.0, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh bảo hiểm là cần thiết.

Hiện tại, Luật hiện hành chưa quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh bảo hiểm. Vì thế, dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sẽ quy định theo hướng Nhà nước khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, giám sát của cơ quan quản lý và trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó nêu rõ các nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn chiếu theo các luật chuyên ngành về bảo mật thông tin, an toàn thông tin mạng,....

Dự thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin (như khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát sandbox); quy định nguyên tắc hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính,....

Cùng với đó, Nhà nước đầu tư xây dựng và tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung của toàn ngành bảo hiểm, có kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan nhằm xây dựng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, phòng chống gian lận bảo hiểm.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện nay việc chuyển đổi số diễn ra rất nhanh, mà chuyển đổi số trên thị trường bảo hiểm mới ở giai đoạn đầu, trong tương lai có thể có nhiều công nghệ mới phát sinh nên dự thảo Luật đưa ra các quy định về nguyên tắc, các quy định chi tiết về công nghệ sẽ hướng dẫn tại văn bản dưới Luật.