Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm

Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng và hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm, từng bước tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bảo hiểm, đáp ứng các cam kết song phương, đa phương về hội nhập quốc tế.
Không có chuyện “bẫy” khách hàng trong hợp đồng bảo hiểm

Không có chuyện “bẫy” khách hàng trong hợp đồng bảo hiểm

Không một công ty bảo hiểm nào có thể “gài bẫy” khách hàng thông qua hợp đồng bảo hiểm. Theo theo luật sư Dương Thị Ngọc - Giám đốc Công ty Luật TNHH PST, những mâu thuẫn chỉ phát sinh khi nhân viên tư vấn làm trái quy định, đồng thời người mua bảo hiểm thiếu kiến thức về lĩnh vực mình tham gia.
Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, Luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty luật TNHH LawKey cho biết, nhiều người quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ chỉ vì mục đích đầu tư sinh lời mà quên mất rằng, ý nghĩa thực sự của bảo hiểm là bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng.
Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Tài chính, Luật sư Nguyễn Văn Phi, Phó Giám đốc Công ty luật TNHH LawKey cho biết, nhiều người quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ chỉ vì mục đích đầu tư sinh lời mà quên mất rằng, ý nghĩa thực sự của bảo hiểm là bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng.
Phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng bền vững, hài hòa lợi ích các bên tham gia

Phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng bền vững, hài hòa lợi ích các bên tham gia

Thị trường bảo hiểm (TTBH) Việt Nam thời gian qua có tốc độ phát triển khá nhanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát triển TTBH Việt Nam theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên tham gia.
Hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm để lấy ý kiến và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.
Tăng hiệu lực quản lý nhà nước và tính chủ động của doanh nghiệp bảo hiểm

Tăng hiệu lực quản lý nhà nước và tính chủ động của doanh nghiệp bảo hiểm

Tại cuộc họp báo chuyên đề do Bộ Tài chính tổ chức ngày 15/9/2022, ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 một mặt tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, mặt khác phát huy tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).