Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/9 tại Brunei

Thu An

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa cho biết, Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 36 (ASSA 36) với chủ đề “Công nghệ thông tin và truyền thông: Trao quyền đổi mới an sinh xã hội” sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/9 tại Brunei.

Trên cương vị Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, BHXH Việt Nam đã chủ động đề xuất thông qua Kế hoạch hành động ASSA.
Trên cương vị Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, BHXH Việt Nam đã chủ động đề xuất thông qua Kế hoạch hành động ASSA.

Tại Hội nghị ASSA 36, 20 nước thành viên ASSA sẽ tập trung bàn thảo, cho ý kiến về các nội dung: Công nghệ thông tin và truyền thông; Triển khai hệ thống thông tin cho Hội đồng An sinh xã hội Myanmar của Hội đồng An sinh Xã hội Myanmar; Tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh trong hệ thống an sinh xã hội - Cơ quan An sinh xã hội Thái Lan; Chương trình Hiệp lực xã hội – Tổ chức An sinh xã hội Malaysia…

Dự kiến, đoàn đại biểu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam do Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dẫn đầu, tham dự và chủ trì điều hành Hội nghị ASSA 36 trên cương vị Chủ tịch ASSA; đồng thời, sẽ thực hiện chuyển giao vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 cho Brunei theo nguyên tắc luân phiên.

Trên cương vị Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, BHXH Việt Nam đã chủ động đề xuất thông qua Kế hoạch hành động ASSA. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1998, ASSA thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể nhằm đưa hoạt động hợp tác của Hiệp hội đi vào chiều sâu và thực chất, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các tổ chức thành viên ASSA.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASSA, BHXH Việt Nam đã chủ trì kết nối và điều phối thực hiện một số hoạt động cụ thể có ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng mạng lưới chuyên gia an sinh xã hội trong khu vực (Việt Nam); hoàn thiện cơ sở dữ liệu các tổ chức thành viên ASSA (Singapore); Đề tài nghiên cứu mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội đối với lao động khu vực phi chính thức tại các nước ASEAN (Thái Lan); biên soạn và phát hành ấn phẩm “ASSA 20 năm đồng hành, phát triển” để cung cấp những thông tin cơ bản về ASSA, từng quốc gia, tổ chức thành viên cũng như các chính sách  chế độ an sinh xã hội của các nước thành viên ASSA (Việt Nam)...

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội thảo quốc tế tại Việt Nam với chủ đề: “Quản trị tốt nhằm cung cấp dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn”, đưa những kiến thức và kinh nghiệm quản trị hệ thống an sinh xã hội hiện đại theo Hướng dẫn của Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế đến gần hơn với hệ thống an sinh xã hội khu vực.

BHXH Việt Nam gia nhập ASSA từ tháng 9/1998 và hiện là thành viên chính thức và duy nhất của Việt Nam tại diễn đàn an sinh xã hội khu vực. Trong quá trình tham gia ASSA từ khi thành lập đến nay, BHXH Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc tham gia triển khai các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức thành viên ASSA.

Thông qua việc tham gia các hoạt động trong ASSA đã giúp BHXH Việt Nam tiếp cận và bổ sung cập nhật kiến thức, kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện, phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.