Hội nghị phổ biến cơ chế, chính sách tài chính mới

Theo M.Huệ/tapchithue.com.vn

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước phối hợp Vụ Chế độ kế toán & kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giới thiệu về công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư 107 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định.

Liên quan đến công tác lập BCTCNN, đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết cơ quan này đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hoàn thiện văn bản pháp lý đến đào tạo đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cũng như phục vụ cho việc lập BCTCNN đúng theo yêu cầu của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017.

Theo lộ trình, từ cuối năm 2017, Kho bạc Nhà nước tập trung phổ biến chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp; định hướng quy trình lập BCTC hợp nhất tại đơn vị cấp trên; giới thiệu tổng quan về BCTCNN.

Năm 2018 triển khai đào tạo toàn bộ quy trình tổng hợp, lập BCTCNN và vận hành hệ thống. Đồng thời tiến hành triển khai thí điểm việc lập BCTCNN. Các đối tượng được lựa chọn thí điểm gồm một số đơn vị dự toán cấp 1 ở cả trung ương và địa phương; một số cơ quan quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước; một số huyện, tỉnh lớn có nhiều đặc thù.

Kho bạc Nhà nước cũng khuyến nghị các đơn vị gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước chủ động rà soát các chương trình phần mềm kế toán, phần mềm nghiệp vụ liên quan đang sử dụng, cập nhật phần mềm đáp ứng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước theo từng chế độ kế toán của đơn vị để có thể sẵn sàng trích xuất thông tin phù hợp đáp ứng yêu cầu lập báo cáo. Theo kế hoạch, hội nghị tại khu vực phía Nam sẽ được tổ chức vào ngày 17/11.