Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017 ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp

PV.

Sau 2 ngày làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa (23-24/02/2017), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì đã kết thúc thành công. Hội nghị đánh dấu mốc quan trọng về vai trò chủ trì của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC và trong Năm APEC 2017 của Việt Nam.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017 ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp.
Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017 ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp.

Sau ngày làm việc đầu tiên xoay quanh các vấn đề về tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực; Triển khai Kế hoạch hành động Cebu; Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận và Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai, ngày 24/2/2017, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nội dung thảo luận về tài chính toàn diện và các nội dung quan tâm khác.

Về nội dung tài chính toàn diện, Hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về tài chính toàn diện trong việc hỗ trợ phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị chính sách, giải pháp tổng thể và các biện pháp về tài chính toàn diện, bao gồm các cơ chế chính sách hỗ trợ tín dụng, các dịch vụ tài chính, ứng dụng các công nghệ tài chính mới, bảo hiểm rủi ro, giáo dục nâng cao nhận thức tài chính cho người dân.

Hội nghị cũng đã nghe Chủ tịch SOM quốc gia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trình bày về tổng quan và các chủ đề ưu tiên quốc gia của Việt Nam trong năm APEC 2017. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe Trưởng Ủy ban Kinh tế APEC báo cáo về các hoạt động của Ủy ban và các cơ hội hợp tác với Tiến trình Bộ trưởng Tài chính trong năm 2017 và các năm tiếp theo...

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, một nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị đặc biệt quan tâm là vấn đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Nội dung này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Các đại biểu tham dự Hội nghị nhận định, là một nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam rất cần các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như đầu tư gián tiếp nước ngoài, tuy nhiên cũng cần nhận thức được các rủi ro về thuế, để có các giải pháp tăng cường chính sách quản lý thuế cũng như tăng cường chính sách về tài khóa, đảm bảo cho việc phát triển bền vững.

Như vậy, sau 2 ngày làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa (23-24/02/2017), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cùng với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì đã kết thúc thành công.

Hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng và đã đạt được các kết quả cụ thể về tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực; Triển khai Kế hoạch hành động Cebu; Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận và Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai; tài chính toàn diện và các nội dung quan tâm khác.

Đại diện của 21 nền kinh tế thành viên và các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam. Hội nghị là bước khởi đầu quan trọng, ghi dấu vai trò chủ trì của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC và trong Năm APEC 2017 của Việt Nam.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng và đã đạt được các kết quả cụ thể gồm:

(i) Thảo luận và nhận thức tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực APEC để làm cơ sở xây dựng các phản ứng chính sách nhằm đối phó với những biến động của kinh tế toàn cầu;

(ii) Xác định được các chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 để từ đó có các kế hoạch triển khai cụ thể;

(iii) Thảo luận và thống nhất kế hoạch thực hiện cho 4 chủ đề ưu tiên gồm: Tài chính cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và Tài chính toàn diện;

(iv) Thống nhất tiếp tục triển khai, rà soát Kế hoạch hành động Cebu và chiến lược đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC;

(v) Nhấn mạnh hợp tác Tài chính của các thành viên APEC không chỉ là các Hội nghị, Hội thảo mà phải là các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả;

(vi) Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Hội nghị quan chức tài chính Cao cấp dự kiến vào tháng 5 năm 2017.