Kết thúc ngày họp đầu tiên Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017

PV.

Ngày 23/2/2017, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC đã kết thúc ngày họp đầu tiên trong chương trình hội nghị 2 ngày (23-24/2/2017) tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây sự kiện mở đầu cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, bên cạnh Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) của 21 nền kinh tế thành viên APEC, còn có sự tham gia của đại diện cấp cao từ IMF, WB, ADB, OECD và các đối tác quốc tế.

Theo chương trình Hội nghị của ngày thứ nhất, đại diện các nền kinh tế và các tổ chức quốc tế đã thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực; Triển khai Kế hoạch hành động Cebu; Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận và Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Về tình hình kinh tế và tài chính toàn cầu và khu vực, các Thứ trưởng và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC đã tập trung thảo luận các vấn đề nổi bật, các khó khăn, thách thức đối với các nền kinh tế thành viên cũng như các chính sách ứng phó, các tổ chức quốc tế đều có chung nhận định: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực mặc dù có những dấu hiệu tích cực song đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tổng cầu tăng chậm, vấn đề năng suất lao động, bảo vệ môi trường, bất bình đẳng...; Phản ứng chính sách của các nền kinh tế trong khu vực có nhiều xu hướng khác nhau và Nhu cầu hợp tác và phối hợp chính sách vĩ mô trong khu vực là đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tái cân bằng kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế trong khu vực, thúc đẩy thương mại, tham gia chuỗi giá trị gia tăng, tăng cường kết nối khu vực.
   

Về triển khai Kế hoạch hành động Cebu và chiến lược đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC, các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW đã nghe báo cáo cập nhật tiến độ triển khai Kế hoạch hành động Cebu, phê duyệt danh mục các sáng kiến đã được các nền kinh tế thành viên và các tổ chức quốc tế đăng ký triển khai thực hiện và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, và định hướng triển khai các sáng kiến trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Cebu.

Hội nghị tập trung vào thảo luận 4 chủ đề gồm: Tài chính cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính toàn diện.

Hội nghị tập trung vào thảo luận 4 chủ đề gồm: Tài chính cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính toàn diện.

Hội nghị cũng khuyến khích các nền kinh tế thành viên tiếp tục đăng ký các hoạt động, sáng kiến với Ban thư ký APEC để triển khai trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các tổ chức quốc tế dành nhiều hơn nữa các nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật để giúp các nền kinh tế thành viên thực hiện tốt các hoạt động của mình, góp phần hướng tới các mục tiêu chung của Kế hoạch hành động Cebu.

Về chủ đề đầu tư dài hạn cơ sở hạ tầng, các Thứ trưởng và Phó thống đốc đã chia sẻ kinh nghiệm, tập trung vào cơ chế chia sẻ rủi ro trong các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), tập trung vào vấn đề chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư và các công cụ tài chính, cơ chế giảm thiểu và chia sẻ rủi ro, vai trò của khu vực tư nhân trong thực hiện các dự án PPP. Các Thứ trưởng cũng nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác và triển khai các hoạt động trong năm 2017 về vấn đề này.

Đối với vấn đề Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) các Thứ trưởng và Phó Thống đốc đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai BEPS, trong đó có Tiêu chuẩn tối thiểu BEPS. Các nền kinh tế thành viên như Australia, Nhật và Indonesia cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc thực hiện gói BEPS trong APEC. Đây cũng là nội dung chủ đề đã được trao đổi tại cuộc Hội thảo bên lề Hội nghị diễn ra vào ngày 22/02/2017.

Hội nghị kết thúc ngày thứ nhất với phần trao đổi về Tài chính và Bảo hiểm cho rủi ro thiên tai. Các chuyên gia tập trung trao đổi về các phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu và chiến lược quốc gia về Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai. 

Các nội dung đã trao đổi tại Hội thảo về Tài chính và Bảo hiểm cho rủi ro thiên tai ngày 21/02/2017 cũng đã được báo cáo tại phiên thảo luận này. Ngoài ra, một số nước như Nhật Bản, Úc đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chiến lược cấp quốc gia về Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai và quản lý tài sản công ứng phó với tác động thiên tai.

Hội nghị sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai (24/02/2017) với các nội dung về Tài chính toàn diện và các vấn đề quan tâm khác.