Bài phát biểu Khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017


Sáng ngày 23/2/2017, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FBCDM) do Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì chính thức khai mạc. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.
Toàn cảnh Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đã đến dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) APEC 2017 tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Việt Nam chúng tôi được hân hạnh chủ trì Hội nghị APEC. Điều này thể hiện mong muốn của chúng tôi được đóng góp nhiều hơn cho tiến trình hợp tác trong khu vực. Đồng thời đây cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu với các quý vị hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Với chủ đề quốc gia APEC 2017 là “Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai”, theo đó các chủ đề ưu tiên của năm APEC Việt Nam sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; Đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với tinh thần đó, Tiến trình Hợp tác Tài chính APEC 2017 một mặt bám sát các chủ đề quốc gia nói trên, mặt khác cũng tiếp nối những thành công trong năm 2016 dưới sự chủ trì của Peru, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch hành động Cebu trên cơ sở kết luận của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 23 tại Lima tháng 10/2016.

Hội nghị của chúng ta sẽ thảo luận đánh giá tình hình và triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực, nhận diện những cơ hội, thách thức chung, từ đó có những giải pháp hợp tác thiết thực, hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững, vun đắp cho một tương lai tốt đẹp. Hội nghị cũng sẽ cập nhật tiến trình thực hiện Chương trình hành động Cebu, tổng hợp những sáng kiến, sản phẩm sẽ triển khai tới đây nhằm thực hiện thành công Chương trình hợp tác.

Về các chủ đề Hội nghị, sau khi tham vấn ý kiến các nền kinh tế thành viên, chúng tôi đã đề xuất nội dung thảo luận trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng tài chính APEC 2017 tập trung vào các vấn đề: (i) Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; (ii) Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; (iii) Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; và (iv) Tài chính toàn diện. Các chủ đề nghiên cứu sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng tài chính vào tháng 10 năm nay.

Thưa toàn thể các quý vị.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW hôm nay là sự kiện quan trọng mở đầu cho các hoạt động của Tiến trình Bộ trưởng tài chính APEC 2017. Với tinh thần trách nhiệm và hợp tác hiệu quả, chúng tôi hy vọng rằng các quý vị sẽ đồng hành cùng chúng tôi không chỉ ở trong thời gian diễn ra hội nghị mà là cả tiến trình hợp tác trong năm 2017.