Hội nghị triển khai nhiệm vụ Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 18/3/2014, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2014 của Khối.

 Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2014. Nguồn: mof.gov.vn
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2014. Nguồn: mof.gov.vn

Phát động nhiều phong trào thi đua

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà – Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung Ương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, cùng Lãnh đạo một số Bộ ngành và các đơn vị theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thành viên trong Khối, bao gồm: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2013, các đơn vị trong Khối Thi đua đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, tổ chức, triển khai thực hiện, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2013.

Song song với hoạt động chuyên môn, công tác thi đua, khen thưởng luôn được các đơn vị quan tâm, nhiều phong trào thi đua được phát động với chủ đề, nội dung phong phú, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác khen thưởng được thực hiện thường xuyên, nề nếp theo đúng các quy định của pháp luật. Trên cơ sở Kế hoạch chung của Khối năm 2013, các đơn vị trong khối đã chủ động tham gia các hoạt động, tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận, cùng nhau trao đổi, chia sẻ trong việc thực hiện công tác chuyên môn.

Năm 2013, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức nhiều hoạt động tập thể thiết thực, có ý nghĩa như: Tổ chức tọa đàm về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác thi đua, khen thưởng và tác phong đạo đức người cán bộ công chức”; Trao đổi kinh nghiệm đơn vị điển hình tiên tiến về công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức giao lưu thi đấu thể thao; Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới... Thông qua các hoạt động chung của Khối, nhiều tâm tư, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng đã được thẳng thắn đề cập, trao đổi. Đặc biệt là những kinh nghiệm hay trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, công tác bình xét khen thưởng tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong khối. Thông qua các hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, tính thiết thực hiệu quả và chất lượng trong các hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp.

Các đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động của Khối được đổi mới về hình thức, nội dung phong phú, thiết thực hiệu quả, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường và củng cố mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Khối. Đây là hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả cao, do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục được duy trì và phát huy. Về công tác khen thưởng vẫn được duy trì thường xuyên, có nề nếp theo đúng quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, kịp thời động viên được các phong trào thi đua và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

8 nhiệm vụ then chốt

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã đề ra 8 nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm trong năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực, chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra năm 2014; Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm” do Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương chỉ đạo; Chủ động phát động và duy trì các phong trào thi đua trong từng đơn vị gắn các phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, đồng chí Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua, khen thưởng Trung ương. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng  thi đua, khen thưởng Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp trong năm 2013. Các phong trào thi đua của Khối tổng hợp trong năm vừa qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức sinh hoạt khá phong phú và đa dạng. Những hoạt động đó đã góp phần vào thành tích chung vào phong trào thi của cả nước.

Đồng chí Trần Thị Hà cũng đề nghị Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp trong năm 2014 cần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể đảm bảo thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin nội bộ để kịp thời nêu gương, tuyên truyền phố biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong từng đơn vị trong Khối thi đua và cộng đồng.

Nhằm phát huy những kết quả và nỗ lực của toàn Khối đã đạt được trong năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014 đã được toàn Khối thông qua. Tại Hội nghị tổng kết đã diễn ra lễ ký giao ước thi đua năm 2014 giữa các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành Tổng hợp. Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét suy tôn và đề nghị tặng Cờ Chính phủ năm 2013 cho Bộ Kế hoạch và Đầu Tư. Đặc biệt, năm 2014, Khối thi đua các bộ ngành Tổng hợp còn có thêm thành viên mới là Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tham gia. Hội nghị cũng đã thống nhất ý kiến bầu chọn Bộ Tài chính làm Khối trưởng; Văn phòng Quốc hội được bầu làm Khối phó của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2014.