Hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập”


Hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập” là một hoạt động nằm trong Chương trình hội thảo khoa học tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách tài chính được Tạp chí Tài chính tổ chức thường niên. Hội thảo góp phần tích cực cung cấp thông tin bổ ích, thiết thực cho các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trong thực thi chính sách tài chính, đóng góp hiệu quả vào đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.
 
TS. Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thảo.
TS. Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thảo.
 
Ông Trương Huỳnh Thắng – Trưởng phòng Pháp chế Thuế - Hải quan, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) thuyết trình về những nỗ lực của Bộ Tài chính trong triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập.
Ông Trương Huỳnh Thắng – Trưởng phòng Pháp chế Thuế - Hải quan, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) thuyết trình về những nỗ lực của Bộ Tài chính trong triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập.
 
Ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) thuyết trình vền giải pháp chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập.
Ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) thuyết trình vền giải pháp chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập.
 
Nhiều đại biểu tham dự đánh giá cao chất lượng hội thảo khoa học do Tạp chí Tài chính tổ chức và mong muốn Tạp chí Tài chính tiếp tục duy trì và tổ chức nhiều hơn các hội thảo khoa học trong thời gian tới.
Nhiều đại biểu tham dự đánh giá cao chất lượng hội thảo khoa học do Tạp chí Tài chính tổ chức và mong muốn Tạp chí Tài chính tiếp tục duy trì và tổ chức nhiều hơn các hội thảo khoa học trong thời gian tới.
 
Đại biểu giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội thảo.
Đại biểu giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội thảo.
 
Ông Nguyễn Văn Phụng trao đổi, giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp tham dự về những nội dung xoay quanh chính sách thuế hỗ trợ DN phát triển, về triển khai hóa đơn điện tử...
Ông Nguyễn Văn Phụng trao đổi, giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp tham dự về những nội dung xoay quanh chính sách thuế hỗ trợ DN phát triển, về triển khai hóa đơn điện tử...
 
Ông Trương Huỳnh Thắng trao đổi, giải đáp câu hỏi của doanh nghiệp tại Hội thảo.
Ông Trương Huỳnh Thắng trao đổi, giải đáp câu hỏi của doanh nghiệp tại Hội thảo.
 
Ông Nguyễn Quang Hùng – Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) trả lời câu hỏi về vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Quang Hùng – Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) trả lời câu hỏi về vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội thảo.
 
Tổng Biên tập Phạm Thu Phong và Vụ trưởng Nguyễn Văn Phụng trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ Hội thảo.
Tổng Biên tập Phạm Thu Phong và Vụ trưởng Nguyễn Văn Phụng trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ Hội thảo.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.