Ngày 30/10 sẽ diễn ra Hội thảo “Các giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập”

PV.

Ngày mai (30/10/2018), Tạp chí Tài chính sẽ tổ chức Hội thảo “Các giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tạp chí Tài chính sẽ tổ chức Hội thảo “Các giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Tạp chí Tài chính sẽ tổ chức Hội thảo “Các giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Với chức năng là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính, hằng năm, Tạp chí Tài chính đã phối hợp tích cực với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo… tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách tài chính có chất lượng, thu hút sự quan tâm của xã hội.

Hội thảo “Các giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập” là hoạt động thường niên nằm trong Chương trình kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách tài chính mới của Tạp chí Tài chính.

Hội thảo năm nay được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những thông tin mới nhất trong đổi mới cải cách thể chế, chính sách và hiện đại hóa, cải cách hành chính của ngành Tài chính, đặc biệt là những nỗ lực của Bộ Tài chính trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Các cơ chế, chính sách thuế, hóa đơn điện tử liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đồng thời, qua Hội thảo, Tạp chí Tài chính sẽ nắm bắt thêm những ý kiến đóng góp của các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và các doanh nghiệp về chính sách tài chính để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng.

Hội thảo diễn ra có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính; Các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học; Các doanh nghiệp và cơ quan thông tấn - báo chí Trung ương và TP. Hà Nội tham dự đưa tin về Hội thảo.