Kho bạc Nhà nước:

Hội thảo về "Mục lục Ngân sách Nhà nước và Báo cáo Ngân sách Nhà nước”

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong 2 ngày 12 và 13/9, tại Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo về “Mục lục Ngân sách Nhà nước và Báo cáo Ngân sách Nhà nước"

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội thảo về phía Kho bạc Nhà nước (KBNN) có bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc KBNN, ông Nguyễn Văn Hào - Phó Cục trưởng - Cục Kế toán – KBNN. Về phía Ngân hàng Thế giới (WB) có bà Vũ Hoàng Quyên, Nguyễn Phương Anh và bà Lê Thị Khánh Linh chuyên gia cao cấp cùng Tổ tư vấn đại diện cho WB.

Tham dự Hội thảo gồm các đại biểu là đại diện các Bộ, Ban, Ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế; Ban Quản lý dự án Chương trình phân tích, tư vấn và hỗ trợ quản lý Tài chính công; Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại, Cục Tin học và Thống kê Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan, Tổng Cục thuế....; cùng các đại biểu đại diện các Cục, Vụ của KBNN và cán bộ làm công tác nghiệp vụ kế toán của KBNN Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng giám đốc KBNN – Đặng Thị Thủy đã nhấn mạnh Hội thảo lần này nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm, thảo luận sâu về chuyên môn để giúp KBNN tiếp tục hoàn thiện việc sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) và hệ thống các mẫu biểu, công thức Báo cáo kế toán áp dụng trên TABMIS đáp ứng theo yêu cầu của Luật NSNN, đồng thời đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan liên quan, phục vụ công tác quản lý, điều hành NSNN theo quy định của Luật NSNN 2015;

Giúp KBNN thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là trong điều kiện KBNN được Chính phủ, Bộ Tài chính tin tưởng giao cho những nhiệm vụ mới, gắn với việc lập, tổng hợp báo cáo quyết toán NSNN và xây dựng hệ thống Mục lục NSNN.

Đồng thời nhấn mạnh Luật NSNN 2015 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017. So với Luật NSNN 2002, Luật NSNN 2015 có nhiều nội dung quan trọng được bổ sung, sửa đổi, không những ảnh hưởng đến công tác quản lý NSNN nói chung mà từ đó đòi hỏi hệ thống Mục lục NSNN và hệ thống mẫu biểu, công thức của các Báo cáo kế toán áp dụng cho TABMIS cũng phải được sửa đổi cho phù hợp.

Đại diện Cục Kế toán Nhà nước - KBNN trình bày tại Hội thảo về các nội dung quan trọng được bổ sung, sửa đổi tại Luật NSNN 2015 như: Dự thảo Thông tư ban hành Mục lục NSNN; Sự cần thiết ban hành Hệ thống Mục lục NSNN mới; Quan điểm, nguyên tắc tuân thủ xây dựng Thông tư; Tính kế thừa của Mục lục NSNN mới, ưu điểm của Mục lục NSNN hiện hành, khắc phục những mặt còn tồn tại của Mục lục Ngân sách cũ; Định hướng xây dựng hệ thống mẫu biểu Báo cáo kế toán NSNN áp dụng cho TABMIS theo yêu cầu của luật NSNN 2015...

Bên cạnh đó, các chuyên gia cao cấp và đơn vị tư vấn của WB cũng đã trình bày những kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai và thông lệ quốc tế ở các nội dung có liên quan; Các quy định hiện tại, những vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó đề xuất khuyến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới để khắc phục những hạn chế vướng mắc nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình thực hiện.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đến từ các Bộ, Ban, Ngành, địa phương đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của KBNN trong việc xây dựng hệ thống mẫu biểu Báo cáo kế toán NSNN, nội dung Thông tư ban hành Mục lục NSNN áp dụng cho TABMIS theo yêu cầu của luật NSNN 2015.

Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp ý kiến trao đổi thảo luận, thẳng thắn toàn diện về Mục lục NSNN và Hệ thống báo cáo kế toán NSNN theo yêu cầu của Luật NSNN 2015 về các vấn đề phát sinh, vướng mắc và các ưu điểm, nhược điểm của Mục lục NSNN cũng như hệ thống các Báo cáo kế toán áp dụng cho TABMIS của Việt Nam, từ đó đề xuất khuyến nghị hướng sửa đổi, bổ sung có căn cứ khoa học, dễ hiểu, dễ làm; đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng quản lý NSNN từ khâu lập dự toán ngân sách, quyết định, phân bổ giao dự toán, chấp hành, kế toán và quyết toán NSNN.

Phát biểu kết luận Hội thảo, bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc KBNN biểu dương và đánh giá cao chất lượng nội dung của Hội thảo, Hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra. Phó Tổng giám đốc KBNN ghi nhận các ý kiến được trao đổi dưới nhiều góc độ tiếp cận, từ yêu cầu quản lý, từ thực tiễn triển khai, vận hành hay nguyên lý, kinh nghiệm và thông lệ quốc tế.

Từ đó đặt ra sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Hệ thống MLNSNN và Báo cáo kế toán và quyết toán NSNN. Các nội dung trao đổi đã làm rõ hơn về thực trạng cũng như yêu cầu của việc xây dựng hệ thống Mục lục NSNN, báo cáo kế toán, quyết toán NSNN sắp tới. Đặc biệt là các yêu cầu chung cũng như đặc thù về công tác quản lý thu NSNN của ngành Hải quan, Thuế;

Các yêu cầu trong công tác quản lý, hạch toán kế toán và báo cáo các khoản chi NSNN dưới góc độ cơ quan quản lý cũng như đơn vị sử dụng; các yêu cầu trong việc tổng hợp báo cáo, kế toán, quyết toán NSNN… từ đó tác động đến công tác tổ chức triển khai, xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin cũng như công tác tổng hợp, lập báo cáo tại KBNN các cấp.

Phó Tổng giám đốc KBNN đề nghị các đơn vị thuộc KBNN khẩn trương tổng hợp, rà soát và hoàn thiện các nội dung liên quan, đặc biệt là các nội dung đã được trao đổi, tham gia ý kiến tại Hội thảo. Các vấn đề còn chưa rõ cần được sớm nghiên cứu, trao đổi, xin ý kiến để hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu quản lý NSNN từ năm ngân sách 2017.

Bên cạnh đó, Phó Tổng giám đốc KBNN cũng đề nghị các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành tài chính tiếp tục nghiên cứu, phối hợp trên cơ sở các yêu cầu thực tế tại đơn vị mình để tham gia ý kiến được đầy đủ, kịp thời và sát thực nhất, đảm bảo cho việc ban hành và vận hành hệ thống Mục lục NSNN và hệ thống báo cáo kế toán, quyết toán NSNN đạt được hiệu quả cao nhất.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội thảo về “Mục lục Ngân sách Nhà nước và Báo cáo Ngân sách Nhà nước ” đã thành công tốt đẹp.