Hơn 1,3 triệu ô tô, xe máy đã được nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử

Thùy Linh

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến khai, nộp lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý.

Tính đến 10/4/2023, số lượng ô tô, xe máy giao dịch nộp LPTB bằng phương thức điện tử trên cả nước là hơn 1.315.000 phương tiện.
Tính đến 10/4/2023, số lượng ô tô, xe máy giao dịch nộp LPTB bằng phương thức điện tử trên cả nước là hơn 1.315.000 phương tiện.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành nâng cấp hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế và kết nối với hệ thống của các bên đáp ứng triển khai dịch vụ công trực tuyến khai, nộp LPTB ô tô, xe máy theo lộ trình.

Cụ thể, từ ngày 12/3/2020, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm dịch vụ nộp LPTB điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai LPTB điện tử tại địa bàn 2 thành phố lớn nhất nước này.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, từ ngày 1/8/2020, Tổng cục Thuế mở rộng triển khai dịch vụ nộp LPTB điện tử ô tô, xe máy trên toàn quốc và từ ngày 20/3/2023 đã chính thức vận hành hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai LPTB điện tử ô tô, xe máy trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, người nộp thuế có thể lựa chọn thực hiện dịch vụ công nộp hồ sơ khai LPTB ô tô, xe máy qua hình thức điện tử bằng cách truy cập và đăng nhập trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Hệ thống sẽ xử lý tự động và trả thông báo nộp LPTB qua thư điện tử và tin nhắn điện thoại đối với xe đã có trong bảng giá của Bộ Tài chính và thông báo giá tính LPTB của cục thuế. Trường hợp chưa có giá tính thuế, thì hệ thống gửi thông báo mời người nộp thuế đến cơ quan thuế để được giải quyết.

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, khi việc kết nối giữa hệ thống của Tổng cục Thuế với cơ quan liên quan để chia sẻ, khai thác dữ liệu đã đảm bảo yêu cầu quản lý đề ra và điện tử hóa được dịch vụ công khai, nộp LPTB ô tô, xe máy.

Cụ thể, hệ thống của Tổng cục Thuế kết nối với cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm để khai thác dữ liệu đăng kiểm xe và điền trước lên tờ khai LPTB. Qua đó, hệ thống có thể xác định đúng được giá tính LPTB của kiểu loại xe đó và hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện tờ khai; phối hợp, kết nối với các ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp điện tử LPTB ô tô, xe máy qua kênh Interbanking, Mobilebanking của các ngân hàng thương mại và ứng dụng eTax Mobile của cơ quan thuế. Đồng thời, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ nộp LPTB điện tử trên cổng, giúp người nộp thuế có thêm nhiều lựa chọn trong nộp thuế điện tử.

Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, mà thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ quan thuế, cơ quan cảnh sát giao thông có thể khai thác để xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về LPTB phương tiện trước khi hoàn thành thủ tục đăng ký xe, cấp biển số xe.

Đồng thời, sử dụng mã hồ sơ LPTB do người nộp thuế cung cấp (chính là mã hồ sơ dùng để nộp điện tử LPTB) để tra cứu trên hệ thống đăng ký xe. Qua đó, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanhnghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra, thông tin LPTB liên thông còn góp phần gia tăng giá trị sử dụng của dữ liệu thông tin do từng Bộ, ngành lý, từ đó dần hiện thực hóa các mục tiêu của chính phủ điện tử.

Theo Tổng cục Thuế, với nhiều lợi ích được ghi nhận nên dịch vụ công trực tuyến khai, nộp LPTB ô tô, xe máy đã được cộng đồng doanh nghiệp, người dân nhiệt tình hưởng ứng. Tính từ thời điểm triển khai đến ngày 10/4/2023, số lượng ô tô, xe máy giao dịch nộp LPTB bằng phương thức điện tử trên cả nước là hơn 1.315.000 phương tiện, với số tiền LPTB đã nộp hơn 9.510 tỷ đồng, chiếm 12% tổng số tiền LPTB đã nộp trên toàn quốc.

 

Để nộp điện tử LPTB ô tô, xe máy sau khi hoàn thành kê khai, người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ trên thông báo nộp LPTB, hoặc tin nhắn để nộp tiền LPTB qua các kênh thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia, kênh thanh toán Internetbanking, Mobilebanking của một số ngân hàng đã triển khai, hoặc nộp qua ứng dụng Etax Mobile của ngành thuế.