Hơn 12.500 cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân có gắn chíp

Thu An

Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa cho biết, đến nay, toàn quốc đã có 12.569 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, đạt 98% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Đến nay có 98% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.
Đến nay có 98% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực trên 90,1 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư.

Hệ thống đã cung cấp, chia sẻ trên 130,2 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến nay, toàn quốc có 12. 569 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt 98% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với trên 37,7 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 21.726 thẻ BHYT thông qua dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm Dịch vụ công liên thông.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 216.311 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; tiếp nhận và xử lý 3.182 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

Về việc phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy bảo tử, BHXH Việt Nam cho biết, trên toàn quốc có 1.115 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 921.378 dữ liệu được gửi. Có 1.272 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 306.923 dữ liệu được gửi; 444 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 3.110 dữ liệu được gửi.

Ngoài các nội dung trên, liên quan tới việc giải quyết các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, BHXH Việt Nam cho biết, đến nay đã có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm.

Trong đó: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khoảng 43%; Chế độ BHXH một lần khoảng 92%; Trợ cấp thất nghiệp khoảng 98%.