Hơn 2.200 lượt cán bộ hải quan được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Năm 2017, Trường Hải quan Việt Nam đã đề ra kế hoạch cải cách, hiện đại hóa trong công tác giảng dạy, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Hải quan, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ.

Quang cảnh một lớp đào tạo kỹ năng phân tích tờ khai hàng hóa của Trường Hải quan Việt Nam. Nguồn: PV.
Quang cảnh một lớp đào tạo kỹ năng phân tích tờ khai hàng hóa của Trường Hải quan Việt Nam. Nguồn: PV.

Theo Trường Hải quan Việt Nam, năm 2016, đơn vị đã mở 52 lớp đào tạo nghiệp vụ, lớp chuyên sâu ngắn và dài hạn cho hơn 2.200 lượt học viên là công chức hải quan, đạt 113% kế hoạch của Tổng cục Hải quan giao.

Các lớp đào tạo này đều áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, giáo trình được cập nhật về cơ bản sát thực tế hoạt động quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. 

Trường Hải quan Việt Nam đã áp dụng phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, qua đó việc đánh giá năng lực cán bộ hải quan được khách quan và thực chất hơn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện có hiệu quả việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; cụ thể là xây dựng tài liệu đào tạo nghiệp vụ dành cho công chức tuyển mới và tài liệu đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Hải quan…

Bước vào năm 2017, Trường Hải quan Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực đào tạo đến năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Trong đó, xác định cải cách, hiện đại hóa trong công tác giảng dạy, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Hải quan; xây dựng chương trình đào tạo đối với một số lĩnh vực mới, như: bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên, kiểm tra viên chính; đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Hải quan...; tổ chức và thực hiện hơn 50 lớp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho hơn 2.000 cán bộ, công chức hải quan.