Hơn 5.000 doanh nghiệp bất động sản được thành lập trong 9 tháng

Theo Vạn Xuân/bizlive.vn

Trong 9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực bất động sản đạt hơn 5.000, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 5,1% tổng số doanh nghiệp đăng ký.

Hơn 5.000 doanh nghiệp bất động sản được thành lập trong 9 tháng.
Hơn 5.000 doanh nghiệp bất động sản được thành lập trong 9 tháng.
Theo JLL Việt Nam – Công ty nghiên cứu, tư vấn về bất động sản, tính đến quý III/2018, Việt Nam có 96.611 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,8% về số lượng công ty và 6,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.  
Riêng doanh nghiệp mới trong lĩnh vực bất động sản thành lập trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 5.000, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 5,1% tổng số doanh nghiệp đăng ký.
Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh bất động sản của cả nước tăng 4,04%, đóng góp vào GDP 0,24 điểm phần trăm.
Mức tăng trưởng 4,04% là cao nhất trong cùng kỳ so sánh 4 năm trở lại đây. Dù vậy, ngành kinh doanh bất động sản trong quý III/2018 chững lại, ghi nhận mức tăng trưởng 3,88%, thấp hơn quý II/2018 (đạt 4,56%). 
Cũng theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 2 với vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 4,95 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 35,1% tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, trong đó, dự án Thành phố thông minh tại Đông Anh, Hà Nội của nhà đầu tư Nhật Bản có vốn đăng ký là 4,14 tỷ USD.
Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, vốn FDI vào ngành kinh doanh bất động sản cả nước đạt hơn 5,44 tỷ USD, tăng thêm 220 triệu USD so với 6 tháng đầu năm.