Hơn 9 nghìn hướng dẫn viên du lịch đã được nhận hỗ trợ

T. Linh (Báo Nhân dân)

Theo tin từ Tổng cục Du lịch, 34,5 tỷ đồng là số tiền đã được các địa phương hỗ trợ cho 9.294 hồ sơ đủ điều kiện của hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Số liệu báo cáo tổng hợp từ các địa phương cho thấy, tính đến hết ngày 24/10/2021 các địa phương trên toàn quốc đã tiếp nhận 10.762 hồ sơ của hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong số này, có 9.294 hồ sơ đủ điều kiện đã được các địa phương giải quyết chi trả với tổng số tiền hỗ trợ gần 34,5 tỷ đồng.

Một số địa phương có lượng hỗ trợ lớn nhất cả nước gồm: Đà Nẵng đã hoàn thành hỗ trợ cho 2.661 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 9,87 tỷ đồng; Hà Nội đã hỗ trợ cho 1.173 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 4,35 tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho 1.528 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 5,66 tỷ đồng; Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ cho 912 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 3,38 tỷ đồng; Quảng Ninh đã hỗ trợ cho 423 hướng dẫn viên với tổng số tiền gần 1,57 tỷ đồng; Khánh Hòa đã hỗ trợ cho 336 hướng dẫn viên với tổng số tiền gần 1,25 tỷ đồng; Lâm Đồng đã hỗ trợ cho 230 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 853,3 triệu đồng; Bình Định đã hỗ trợ 206 hướng dẫn viên với tổng số tiền hơn 764 triệu đồng; Hải Phòng đã hỗ trợ 190 hướng dẫn viên với tổng số tiền gần 705 triệu đồng và Quảng Nam đã hỗ trợ 150 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 556,5 triệu đồng.

Theo quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ một lần là 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.