Hợp nhất các Chi cục Thuế cấp quận trực thuộc Cục Thuế Đà Nẵng


Cục Thuế Đà Nẵng thực hiện hợp nhất hai Chi cục Thuế quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn thành Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn; Hợp nhất hai Chi cục Thuế quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu.

Ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế trao quyết định hợp nhất Chi cục Thuế cho đại diện Cục Thuế Đà Nẵng.
Ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế trao quyết định hợp nhất Chi cục Thuế cho đại diện Cục Thuế Đà Nẵng.

Triển khai Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế TP. Đà Nẵng, ngày 25/6/2019, Tổng cục Thuế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế quận trực thuộc Cục Thuế TP. Đà Nẵng.

Theo đó, Cục Thuế Đà Nẵng thực hiện hợp nhất hai Chi cục Thuế quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn thành Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn; Hợp nhất hai Chi cục Thuế quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Đà Nẵng thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy chi cục thuế theo lộ trình, không gây xáo trộn lớn về tổ chức, nhân sự, tâm lý, tư tưởng công chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá, thực hiện tinh giản biên chế và tinh gọn tổ chức bộ máy.

Được biết, Cục Thuế Đà Nẵng là 1 trong 9 đơn vị trong cả nước thực hiện triển khai việc sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế cấp quận, huyện để thành lập Chi cục Thuế khu vực đợt I năm 2019 theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, góp phần vào công cuộc cải cách tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp.