Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp tính thuế

Theo chinhphu.vn

Bà Lê Thị Xuân Lan (tỉnh Hậu Giang) hỏi, trường hợp doanh nghiệp không thay đổi về thông tin đăng ký thuế thì có bắt buộc phải gửi Mẫu 06/GTGT thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Lan cũng muốn biết, vì sao sau ngày 30/4/2016 đối tượng nộp thuế không còn quyền lựa chọn phương pháp khấu trừ thuế nữa? Nếu đơn vị của bà có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng thì hiển nhiên được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế mà không cần phải gửi Mẫu 06/GTGT có đúng không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang có ý kiến như sau:

Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) phải gửi Mẫu 06/GTGT thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp không phải là mẫu Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-MST) như nội dung bà Lan nêu.

Thời điểm gửi Mẫu 06/GTGT

Doanh nghiệp, hợp tác xã (DN, HTX) mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh.

Trường hợp DN, HTX mới thành lập trong quý IV hàng năm khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 1 lần Mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV năm thành lập và 2 năm tiếp theo năm thành lập.

DN, HTX đang hoạt động, sau thời gian áp dụng ổn định phương pháp khấu trừ là 2 năm nếu DN, HTX xác định doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 2 năm tiếp theo và không phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

DN, HTX đang hoạt động, sau thời gian áp dụng ổn định phương pháp khấu trừ là 2 năm nếu DN, HTX xác định mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 2 năm tiếp theo.

Nếu quá thời hạn ngày 20/12 DN, HTX không nộp Mẫu 06/GTGT thì DN, HTX áp dụng phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

Do đó, trường hợp năm 2015, cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho chu kỳ ổn định 2 năm (2016-2017) thì phải gửi Mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là đến ngày 20/12/2015 để thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Tuy nhiên, đã quá thời hạn nêu trên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa kịp gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế đã gia hạn thời hạn nộp Mẫu 06/GTGT chậm nhất đến ngày 30/1/2016 tại Công văn số 5593/TCT-KK ngày 25/12/2015.

Sau đó, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1434/TCT-KK ngày 7/4/2016 tiếp tục gia hạn thời hạn Mẫu 06/GTGT chậm nhất đến ngày 30/4/2016, nếu sau thời hạn này, người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời điểm ngày 30/4/2016.

Đề nghị bà Lan đối chiếu tình hình thực tế tại đơn vị của bà để thực hiện đúng quy định. Trường hợp bà còn vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn cụ thể.