Công văn số 2268/KBNN-KTNN:

Hướng dẫn sử dụng mẫu chứng từ nộp tiền vào NSNN tại KBNN


Ngày 30/5/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn số 2268/KBNN-KTNN về việc hướng dẫn sử dụng mẫu chứng từ nộp tiền vào NSNN tại KBNN. Công văn có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Theo đó, việc sử dụng mẫu chứng từ nộp NSNN được áp dụng theo từng trường hợp, cụ thể:

Trường hợp nộp bằng tiền mặt tại KBNN: Người nộp tiền lập Bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT) kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 184/2015/TT-BTC gửi KBNN...

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết tại đây:cong_van_so_2268-kbnn-ktnn_UUGY.doc