Thông tư số 199/2015/TT-BTC:

Hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


Ngày 9/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 199/2015/TT-BTC hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp thì mức thu phí là 16 triệu đồng/phép thử/lần/xe sử dụng xăng; 16,5 triệu đồng/phép thử/lần/xe sử dụng nhiên liệu diesel.

Mời xem nội dung cụ thể:thong_tu_199-2015-tt-btc_PZAH.doc