Việt Nam thiết lập hệ thống giám sát carbon nông nghiệp

Việt Nam thiết lập hệ thống giám sát carbon nông nghiệp

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần đầu tiên giới thiệu mô hình hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc và lượng khí thải carbon của từng quả thanh long được sản xuất tại tỉnh Bình Thuận.
Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Đây là khoản thu mới và dự kiến trước mắt chỉ quy định người nộp phí là các cơ sở xả khí thải như các doanh nghiệp sản xuất gang thép, luyện kim, sản xuất hóa chất vô cơ; phân bón vô cơ; thuốc bảo vệ thực vật hóa học; lọc, hóa dầu; tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; nhiệt điện; sản xuất xi măng...
Kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

Kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện các biện pháp kiểm soát, đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn. Đồng thời, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường không khí.
Kinh tế tuần hoàn - Chìa khóa phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn - Chìa khóa phát triển bền vững

Việc các nền kinh tế lớn trên thế giới chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) và đạt được những thành tựu ấn tượng chính là kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam. Với xu hướng phát triển bền vững, KTTH là mục tiêu Việt Nam cần hướng đến.
Giảm thiểu phát thải khí thải để quản lý chất lượng môi trường không khí

Giảm thiểu phát thải khí thải để quản lý chất lượng môi trường không khí

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-BTNMT ngày 29/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn 2022-2025, việc đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động, hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí... là những công việc cần thiết để phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải nhằm quản lý chất lượng môi trường không khí.