Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm tiền điện, giá điện đợt 3


Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và EVN thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Theo Bộ Công Thương, trong 04 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trên cơ sở phân tích đánh giá lựa chọn các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; xem xét khả năng cân đối tài chính của EVN và các yếu tố đảm bảo việc giảm giá điện, giảm tiền điện không tạo ra áp lực tăng giá điện trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Chính phủ phương án giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện; đồng thời căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 564/BTC-QLG ngày 26/5/2021; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Công văn số 132/UBQLV-NL ngày 26/5/2021; Tập đoàn EVN tại Công văn số 45/EVN-TCKT ngày 26/5/2021, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3, cụ thể:

Thứ nhất, giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thứ hai, giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện. Trong đó, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 07 tháng kể từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021.

Các đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiện điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bản quản lý thuộc đối tượng được quy định tại mục 1 Công văn này gửi các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền mua buôn điện.

Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện gồm: Danh sách khách hàng thực tế thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong kỳ ghi chỉ số; Bảng kê số tiền giảm giá diện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện.

Đối với khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực để cung cấp đủ hồ sơ phục vụ tính toán tiền điện tại công tơ tổng của kỳ ghi chỉ số. 

Đối với khách hàng là các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí, thực hiện theo thời gian nhận được danh sách các cơ sở phòng chống dịch Covid-19 không thu phí. Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị diện lực).

Hết thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện, giá bán điện sẽ được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT hoặc tại quy định khác thay thế.

Trong năm 2020, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân do tác động của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã hướng dẫn EVN và các đơn vị liên quan thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong 2 đợt, với tổng số tiền hỗ trợ gần 12.300 tỷ đồng.