Hướng dẫn về thực hiện hóa đơn điện tử

Theo Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông về thực hiện hóa đơn điện tử.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể:

  • Về nội dung trên hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử sử dụng cho dịch vụ ngân hàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, Ngân hàng không phải nhận lại hóa đơn điện tử đã gửi cho khách hàng.
  • Về gửi hóa đơn điện tử cho người mua: Ngân hàng chuyển toàn bộ hóa đơn điện tử của khách hàng lên Website của Ngân hàng để khách hàng có thể tra cứu hóa đơn điện tử bằng cách truy cập vào Website của Ngân hàng để nhận và tải hóa đơn điện tử. Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán đăng ký nhận hóa đơn điện tử qua email thì Ngân hàng thực hiện gửi hóa đơn điện tử qua email cho khách hàng.
  • Về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy: Ngân hàng được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy gửi cho khách hàng và kê khai thuế trong các trường hợp:

– Khách hàng là đơn vị kế toán cần hóa đơn để kê khai, khấu trừ thuế nhưng không có phương tiện nhận hóa đơn điện tử.

– Khách hàng giao dịch trực tiếp tại Ngân hàng.

– Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.