Hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Cẩm Linh

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6400/TXNK-CST ngày 22/10/2018 hướng dẫn Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (Phường Tân Tạo, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về những vướng mắc liên quan đến việc xử lý thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, theo quy định tại Khoản 35, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu còn phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất…) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

Trong khi đó, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.

Như vậy, trường hợp sản phẩm hư hỏng ngay trong quá trình sản xuất, tạo thành phế phẩm, không còn giá trị sử dụng như chính phẩm thì không phải nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra phế phẩm đó nhưng phế liệu, phế phẩm khi bán, tiêu thụ nội địa thì phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) theo mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung tại Phụ lục IV Thông tư số 39/2018/TT-BTC) (đối với hồ sơ điện tử) hoặc mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III Thông tư số 39/2018/TT-BTC) (hồ sơ giấy).

Trường hợp đến thời điểm báo cáo quyết toán mà doanh nghiệp chưa có phương án xử lý phế phẩm tồn kho thì nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra phế phẩm tồn kho chưa đủ điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp phải khai báo rõ số lượng nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất ra số hàng hoá này.

Đối với các sản phẩm loại B có thể xuất khẩu ra nước ngoài thì không được coi là phế phẩm và phải báo cáo với cơ quan hải quan theo mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL Phụ lục số V Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung tại Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng, buộc phải tiêu huỷ thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai nộp thuế nhập khẩu.