9 tháng, cơ quan hải quan thu hồi và xử lý 1.150,8 tỷ đồng nợ thuế

PV.

Tại Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đánh giá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 3% dự toán được giao.

Qua 9 tháng, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan đã mang lại kết quả tích cực. Nguồn: Internet
Qua 9 tháng, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan đã mang lại kết quả tích cực. Nguồn: Internet

Quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu NSNN

Ngay từ đầu năm 2018, trên cơ sở những giải pháp, biện pháp chống thất thu NSNN, cơ quan hải quan các cấp đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu có hiệu quả như: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hải quan; Minh bạch, cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan tạo thuận lợi tối đa cho NNT thực hiện pháp luật về thuế; Tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ đầu năm...

Qua 9 tháng, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan đã mang lại kết quả tích cực (như thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O...) với số thu đạt 3.925,59 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 1.150,8 tỷ đồng; Từ công tác xác định trị giá tính thuế đạt 178,3 tỷ đồng; Từ công tác phân loại, xác định mã số HS đạt 399,7 tỷ; Thu từ công tác kiểm tra sau thông quan đạt 1.812 tỷ đồng; Lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ 12.234 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 871,8 tỷ đồng, số thu nộp NSNN đạt 241,39 tỷ đồng; Từ công tác kiểm tra nội bộ đạt 143,4 tỷ đồng.

Triển khai nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Trong quý cuối cùng của năm 2018, cơ quan hải quan các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Tập trung vào nhóm các giải pháp sau:

Thứ nhất, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý, giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính …

Thứ hai, tiếp tục thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn nhập khẩu thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp, trong đó chú trọng những doanh nghiệp khai báo giá thấp, đột biến, đã phát hiện vi phạm; Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đánh giá tình hình công tác kiểm tra trị giá, tham vấn, xác định trị giá tại đơn vị để từ đó có phương án xây dựng mô hình, bố trí lực lượng để thực hiện công tác tham vấn giá theo nội dung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC khắc phục tình trạng bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng nghi vấn về trị giá. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện những sai sót về công tác kiểm tra giá.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp.

Thứ tư, thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong đó cần tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn; Hàng hóa khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu; Hàng hóa khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; Hàng hóa khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế.

Thứ năm, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; Phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo đến 31/12/2018 đạt 100% chỉ tiêu giao theo Quyết định 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018.

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp trực tiếp tác động đến nguồn thu, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, trong đó quyết liệt thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.