Hướng đến minh bạch hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công

PV.

Sáng nay, ngày 6/10/2017, Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) tổ chức Hội thảo – Triển lãm “Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công: Chiến lược và giải pháp công nghệ thông tin” (Vietnam Finance 2017) tại Hà Nội.

Hướng đến minh bạch hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công - Ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc tại Hội thảo - Triển lãm Vietnam Finance 2017.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh: Hội thảo diễn đàn tốt để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ thông tin trao đổi, chia sẻ về các giải pháp chính sách quản lý tài sản công và giải pháp công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, tài sản công có phạm vi rộng, có giá trị rất lớn, được hình thành, tích lũy qua nhiều thời kỳ, là cơ sở vật chất để thực hiện công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm qua, khuôn khổ thể chế về quản lý tài sản công ở Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để quản lý các loại tài sản công. Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các văn bản quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản có giá trị lớn, sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương cũng đã xây dựng các định mức sử dụng tài sản chuyên dùng cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trên thực tiễn vẫn còn xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng tài sản công.

Hướng đến minh bạch hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công - Ảnh 2
Toàn cảnh Hội thảo - Triển lãm Vietnam Finance 2017, ngày 6/10/2017
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; thắt chặt việc mua sắm, trang bị tài sản công… Vì vậy, Hội thảo này sẽ là diễn đàn tốt để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ thông tin trao đổi, chia sẻ về các giải pháp chính sách quản lý tài sản công và giải pháp công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 được Bộ Tài chính công bố, công tác quản lý và sử dụng tài sản công đã cơ bản đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đơn vị được nâng lên; hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng.

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp số hóa trong hoạt động nghiệp vụ quản lý tài sản công, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, bảo đảm từng bước Cơ sở dữ liệu quốc gia có đầy đủ thông tin về tài sản công là nhiệm vụ hết sức quan trọng bởi nó cung cấp công cụ hữu ích trong việc quản lý và minh bạch hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã xác định, tạo ra hành lang pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công, ngăn chặn thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công, đồng thời, khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công một cách hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các diễn giả tham gia thảo luận tại Hội thảo tập trung thảo luận và làm rõ những vấn đề sau:

Một là, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế về chính sách, nghiệp vụ quản lý tài sản công; kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; những khó khăn thách thức đối với phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; yêu cầu đặt ra để phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công ở Việt Nam.

Hai là, thảo luận, làm rõ các xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; quản lý tài sản công; kinh nghiệm, xu hướng các nước về việc nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản công.

Ba là, thảo luận các giải pháp, chính sách khuôn khổ thể chế, các giải pháp về công nghệ trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Trong bối cảnh đó, tại Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance 2017, các đại biểu đã tập trung thảo luận theo 3 phiên chuyên đề chuyên sâu:

Phiên 1: Tổng quát hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công ở Việt Nam với các tham luận từ lãnh đạo Cục Quản lý Công sản, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính); Vụ Tài chính Ngân sách (Văn phòng Quốc hội) cùng góc nhìn chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới và các đơn vị công nghệ FPT (Quản lý rủi ro trong công tác thu ngân sách), Delta Green Industrial (Xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu).

Phiên 2: Chủ đề “Cơ chế chính sách và các hoạt động nghiệp vụ quản lý tài sản công’’ đưa ra những góc nhìn đa chiều trong xây dựng chính sách và thực tế triển khai quản lý, sử dụng công sản ở cấp Trung ương và địa phương từ lãnh đạo, chuyên gia các đơn vị: Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Cục bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp), Sở Tài chính tỉnh/thành phố và Ngân hàng thế giới.

Phiên 3: Với chủ đề “Cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công và sự gắn kết với cơ sở dữ liệu quốc gia tài chính” với các giải pháp công nghệ như: Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công, cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công nghệ bảo mật SDN, giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số cho lĩnh vực tài chính công, nền tảng giải pháp tích hợp mới cho các tổ chức trong thời kỳ chuyển đổi công nghệ số…

Ngoài chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo, khu vực Triển lãm Vietnam Finance 2017 cũng đã đem đến những trải nghiệm chân thực về các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin hiện đại, tối ưu trong quản lý công sản.