Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hóa nếu chưa là công ty đại chúng

PV.

Các doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên UPCoM trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực nhưng chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 01 năm kể từ ngày Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa DN Nhà nước gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, hàng loạt các chính sách đã được ban hành như: Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Thông tư số 115/2016/TT-BTC, Thông tư số 40/2018/TT-BTC, Thông tư số 13/2019/TT-BTC...

Những chính sách này đã góp phần thúc đẩy hoạt động gắn đấu giá cổ phần hóa DNNN với đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, tạo điều kiện đưa chứng khoán của DN vào giao dịch trên thị trường UPCoM ngay sau khi hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần, kể cả đối với các DN chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Thực hiện Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, theo quy định tại khoản 8 Điều 310 Nghị định này, các DN cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên UPCoM trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực nhưng chưa được UBCKNN xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 01 năm kể từ ngày Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

Với các DN cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM sau ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các DN này sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 01 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán và chưa được UBCKNN xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.

Theo thống kê của Sở Giao dịch Hà Nội (HNX), trên UPCoM còn 29 DN đăng ký giao dịch trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và chưa được UBCKNN xác nhận là công ty đại chúng, sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định nói trên.

HNX cũng đã có thông báo cho các DN này về việc rơi vào diện bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc và dự kiến cổ phiếu của các DN này sẽ không còn được giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 3/2022.

Bảng 1: Danh sách các DN không còn được giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 3/2022

TT

Tên công ty

MCK

Vốn điều lệ (đồng)

Ngày GD đầu tiên

1

Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu

BLU

        
35.763.723.000  

25/2/2019

2

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước

BPW

      132.038.580.000  

20/12/2017

3

CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam

BUD

      100.000.000.000  

28/3/2018

4

CTCP Bến xe tàu Hậu Giang

BXT

        

34.349.700.000  

10/6/2019

5

CTCP 319.5

CT5

         44.000.000.000  

16/1/2020

6

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ

DKH

           5.741.200.000  

23/3/2020

7

CTCP Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông

DNB

         14.475.540.000  

25/6/2019

8

CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

DUS

         56.143.000.000  

8/1/2020

9

CTCP Đầu tư và Xây dựng 319.2

DX2

         49.500.000.000  

04/07/2018

10

CTCP Giống Thủy sản Quảng Nam

GQN

           9.400.000.000  

9/1/2020

11

CTCP Giầy Thụy Khuê

GTK

         77.000.000.000  

8/1/2020

12

CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

HAB

      120.000.000.000  

05/01/2018

13

CTCP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

HAW

              292.331.400.000  

2/7/2020

14

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang

HGA

         18.756.500.000  

7/2/2020

15

CTCP Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang

HGC

              4.964.900.000

11/3/2020

16

CTCP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

HGR

         22.710.000.000  

2/7/2020

17

CTCP Hanel

HNE

   1.926.000.000.000  

13/2/2020

18

CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

HTK

         61.649.440.000  

12/9/2018

19

CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế

HUX

      113.386.480.000  

4/9/2020

20

CTCP In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

IPH

         10.000.000.000  

3/7/2019

21

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

MXC

           7.009.380.000  

10/12/2020

22

CTCP Giống Nông nghiệp Quảng Nam

NNQ

        
13.884.240.000 

20/2/2020

23

CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

PDT

      873.239.800.000   

22/11/2018

24

CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

QNT

           1.790.000.000  

9/1/2020

25

CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

SON

         97.299.300.000  

05/01/2018

26

CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco

SVL

         32.708.580.000   

24/08/2017

27

CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi

T12

      540.000.000.000  

06/11/2017

28

CTCP Trường Sơn 145

TS5

         29.769.700.000  

19/1/2018

29

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

VHI

      769.000.000.000  

8/1/2020

Nguồn: hnx.v