Huy động 2.010 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 25/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tổng khối lượng gọi thầu lần này là 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Thống kê cho thấy, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.111 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,50-5,00%/năm. Kết quả, huy động được 210 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,50%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/10/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.301 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,83-5,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,83%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/10/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.566 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-6,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/10/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 351 tỷ đồng, kết quả huy động được 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 155.089,6593 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.