Huy động 5.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tổng hợp từ HNX

Ngày 13/7/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 9.621 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,05-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 06/7/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.440 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.701 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,55-7,40%/năm. Kết quả, huy động được 1.300 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,62%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 06/7/2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.791 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,63-9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/6/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 196.996,2756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.