Huy động 4.070 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 06/7/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.686 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,05-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 1.885 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/6/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.286 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,58-7,40%/năm. Kết quả, huy động được 885 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,62%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/6/2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.553 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,99-8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 08/6/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 541 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 191.796,2756 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.