Huy động 613 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 16/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Theo HNX, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 823 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,60-8,50%/năm.

Kết quả, huy động được 613 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/9/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 96.120,71 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.