Huy động được 231.084,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 8 tháng

PV.

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động thành công 231.084,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX). Trong đó, ngày 24/8/2016, tiếp tục huy động thành công huy động 7.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê mới nhất của HNX cho thấy, kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 231.084,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở này.

Trong đó, tại phiên đấu thầu mới nhất ngày 24/8/2016, KBNN đã phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 13.041 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,70-7,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.000 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.721 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30-7,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,35%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.800 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.