Huy động thành công 114,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo dangcongsan.vn

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 9 đã huy động được hơn 114,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Huy động trái phiếu chính phủ.
Huy động trái phiếu chính phủ.

Cụ thể, đến hết ngày 30/9/2022, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 114.782 tỷ đồng, đạt 28,7% kế hoạch (400.000 tỷ đồng). Trong đó: Bảo hiểm xã hội mua 91.638 tỷ đồng và các nhà đầu tư khác mua 23.144 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm 2022 là 13,72 năm; lãi suất phát hành bình quân năm là 2,63%/năm; kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,11 năm.

Trong quý III/2022, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước bằng nội tệ và ngoại tệ. Đồng thời, triển khai các hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý 3/2022 đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Đối với công tác huy động vốn, trong bối cảnh thu ngân sách trung ương đạt khá, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương còn thấp, tồn ngân quỹ nhà nước vẫn duy trì ở mức cao, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ chủ yếu để đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc của ngân sách trung ương và duy trì hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai công tác huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao; chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả. Triển khai các giải pháp theo phê duyệt của Bộ Tài chính để bảo đảm khả năng thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ những tháng cuối năm 2022.