Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 8/2022: Huy động tăng 180% so với tháng trước

PV.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8, duy nhất Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 26.160 tỷ đồng tương đương tỷ lệ trúng thầu là 80,49%, tăng 180% so với giá trị huy động trong tháng 7.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Duy nhất Kho bạc Nhà nước huy động thành công 26.160 tỷ đồng

Tháng 8/2022, HNX đã tổ chức 35 đợt đấu thầu bao gồm 15 đợt đấu thầu TPCP cho Kho bạc Nhà nước và 20 đợt đấu thầu TPCP bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng khối lượng gọi thầu là 47.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, duy nhất Kho bạc Nhà nước huy động thành công 26.160 tỷ đồng tương đương tỷ lệ trúng thầu là 80,49%, tăng 180% so với giá trị huy động trong tháng 7. Trái phiếu KBNN bao gồm 2 kỳ hạn là 10 năm và 15 năm, lần lượt chiếm tỷ trọng là 50,31% và 49,69% tổng khối lượng huy động.

Về lãi suất huy động, kỳ hạn 10 năm tăng từ 2,58%/năm lên 2,85%/năm, tại kỳ hạn 15 năm tăng từ 2,83%/năm lên mức 3,15%/năm so với cuối tháng 7. Như vậy, 8 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 104.582 tỷ đồng trái phiếu, hoàn thành 26,15% kế hoạch huy động vốn của năm 2022.

Giá trị niêm yết TPCP tăng 1,36% so tháng trước

Trên thị trường thứ cấp, tính đến ngày 31/8/2022, giá trị niêm yết TPCP đạt 1.570.417 tỷ đồng, tăng 1,36% so tháng trước.

Tháng 8, giao dịch thứ cấp TPCP tăng nhẹ so với tháng 7, tổng giá trị giao dịch đạt 142.162 tỷ đồng, tương đương 6.180 tỷ đồng/phiên, tăng 3,39% so với tháng 7. Trong đó, tỷ trọng giá trị giao dịch thông thường (outright) chiếm 38,19%, giao dịch mua bán lại (repos) chiếm 61,81%.

Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đạt 783 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,55% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là 566 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị giao dịch thứ cấp đạt 1.552.341 tỷ đồng, bình quân đạt 9.465 tỷ đồng/phiên, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.