Kho bạc Nhà nước giảm phát hành trái phiếu Chính phủ

Theo Hà Lan/daibieunhandan.vn

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân cho biết, do thu ngân sách đang ở mức tốt, giải ngân vốn đầu tư công chậm nên Kho bạc Nhà nước đã chủ động điều hành giảm khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ. Đến hết tháng 7/2022, Kho bạc Nhà nước mới huy động 78,4 nghìn tỷ đồng, đạt 19,6% kế hoạch.

Thu ngân sách đã đạt 77,5% dự toán

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó thu nội địa 870,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 15%; thu từ dầu thô 43 nghìn tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán, tăng 91,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 179,8 nghìn tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán, tăng 23,6%.

Đối với thu nội địa, có 10/12 khoản thu bảo đảm tiến độ dự toán (đạt trên 58%). Đáng chú ý là các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 70,3% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ.  Ba khoản thu đạt trên 90% dự toán là thuế thu nhập cá nhân ( 90,1%), các khoản thu về nhà, đất (95,1%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (93,4%).

Ước tính cả nước có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt trên 58% dự toán; 45/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong khi thu ngân sách đạt kết quả tích cực, cho thấy sự hồi phục lạc quan của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 thì giải ngân vốn đầu tư công vẫn hết sức ì ạch.

Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 9 nghị quyết (trong đó có 2 nghị quyết chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công), 3 công điện, 7 văn bản; tổ chức 1 hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương; thành lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc song giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng mới đạt 186.848 tỷ đồng, đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng giao, giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính cho biết, 1 cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%; 41/51 bộ, cơ quan trung ương và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (34,47%), trong đó có 17 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch Thủ tướng giao…

Kho bạc Nhà nước linh hoạt, chủ động trong phát hành trái phiếu Chính phủ.
Kho bạc Nhà nước linh hoạt, chủ động trong phát hành trái phiếu Chính phủ.

Kho bạc linh hoạt huy động vốn

Tại hội nghị sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 của Bộ Tài chính mới đây, ông Trần Quân -Tổng giám đốc KBNN cho biết, do thu ngân sách nhà nước đang ở mức tốt, giải ngân vốn đầu tư công chậm nên KBNN đã chủ động điều hành giảm khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp để giữ ổn định lãi suất phát hành, tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định thị trường tiền tệ. 7 tháng năm nay, KBNN mới huy động 78.422 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 19,6% kế hoạch.

Năm 2022, Bộ Tài chính giao KBNN huy động 400.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Từ đầu năm đến nay, KBNN đã bám sát diễn biến của thị trường tài chính tiền tệ, tình hình thu, chi ngân sách trung ương, tồn ngân quỹ nhà nước để chủ động, báo cáo, đề xuất với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

KBNN đã công khai kế hoạch, lịch biểu phát hành cả năm và hàng quý để các nhà đầu tư chủ động bố trí vốn tham gia thị trường. Đồng thời, chủ động điều chỉnh khối lượng, lãi suất từng đợt phát hành để bảo đảm huy động vốn trên thị trường với mức lãi suất hợp lý, phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách trung ương.

Từ nay đến cuối năm, KBNN tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ bằng nội tệ tại thị trường trong nước thông qua phương thức đấu thầu; duy trì thị trường trái phiếu hoạt động thường xuyên, bảo đảm khả năng huy động vốn liên tục cho ngân sách.

Đặc biệt, lãnh đạo KBNN nhấn mạnh, khối lượng huy động sẽ phù hợp với nhu cầu trả nợ và bù đắp bội chi cho đầu tư phát triển, phù hợp với khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm.

Cùng với đó, KBNN tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch, tăng sử dụng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay để giảm nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, thanh khoản thấp và mặt bằng lãi suất cao.