Huy động trái phiếu Chính phủ - Ấn tượng tháng cuối năm

pv.

(Tài chính) Năm 2014 đã khép lại ghi nhận những kết quả ấn tượng với thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP). Thông qua hoạt động đấu thầu, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức đã huy động hơn 31,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, giao dịch thị trường cũng vẫn giữ mức khá với 131,4 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được đầu tư cho hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nguồn: internet
Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được đầu tư cho hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nguồn: internet

Ấn tượng từ phát hành trên thị trường sơ cấp

Hoạt động đấu thầu tại TPCP và trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh tháng 12/2014 được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Trong cả tháng 12, HNX đã tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được hơn 31,9 nghìn tỷ đồng TPCP. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 18.792 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 200 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 12.996 tỷ đồng. So với tháng 11/2014, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 12 tăng mạnh, tới 394%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,00-6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 5,85-7,00%/năm, 10 năm là 6,40%/năm, 15 năm trong khoảng 7,80-8,10%/năm. So với tháng 10/2014, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm tăng 1,60%/năm, 5 năm tăng khoảng 1,20%/năm, 10 năm giảm 0,05%/năm, 15 năm tăng 0,40%/năm.

Tổng hợp hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ tháng 12/2014


Kỳ hạn trái phiếu

Khối lượng
gọi thầu
(triệu đồng)

Khối lượng
đăng ký
(triệu đồng)

Khối lượng
trúng thầu
(triệu đồng)

Vùng lãi suất
đặt thầu (%/năm)

Vùng lãi suất trúng thầu
(%/năm)

3 Năm

25.900.000

46.595.000

20.145.000

4,70-7,00

5,00-6,20

5 Năm

20.400.000

23.367.190,6

10.993.265

5,75-7,50

5,85-7,00

10 Năm

8.900.000

3.780.000

20.000

6,40-8,10

6,40-6,40

15 Năm

1.800.000

2.150.000

830.000

7,68-9,00

7,80-8,10

Tổng

57.000.000

75.892.190,6

31.988.265

 

 

                                                                                                                                                  Nguồn: HNX

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 12/2014, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 862 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 95,6 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 344 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 35,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 9,1 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6,1 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐT) nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 6,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 11,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐT nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐT nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 57 tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 12/2014, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 21,5 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt 10 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB của NĐT nước ngoài.