VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Chi tiết chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà lên tới 40 triệu đồng/hộ

Theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với định mức 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới và 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ ngân sách trung ương: Tối đa 40 triệu đồng/hộ

Gia Lai còn 45.688 hộ nghèo, 33.866 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới

Vietcombank Bình Dương ủng hộ 1 tỷ đồng giúp hộ nghèo

Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số không vượt quá 40 triệu đồng/hộ

Chi tiết chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà lên tới 40 triệu đồng/hộ - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM