VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai giao dịch thuế điện tử

Để hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong thời gian qua Tổng cục Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử...

Triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ thuế điện tử

Tháng 8/2021, ngành Thuế đưa ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động vào vận hành

Nộp thuế điện tử qua các kênh giao dịch điện tử

Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử

[Infographics] Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai giao dịch thuế điện tử - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM