VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 10/2021, toàn quốc có khoảng 14,329 triệu người tham gia BHXH, chiếm 28,79% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; khoảng 82,556 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 84,85% dân số… Đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tháng 10/2021.

Rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động đánh mất "của để dành"

Gia tăng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh: Nhanh chóng triển khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM