VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phấn đấu đến năm 2025, 95% hồ sơ của ngành BHXH Việt Nam xử lý trên môi trường mạng

Phấn đấu đến năm 2025, 95% hồ sơ của ngành BHXH Việt Nam xử lý trên môi trường mạng

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3035/KH-BHXH về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, BHXH Việt Nam đặt các mục tiêu về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2025.

Lo ngại tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần

Giải pháp giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội

Hà Nội thu hút hơn 54 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phấn đấu đến năm 2025, 95% hồ sơ của ngành BHXH Việt Nam xử lý trên môi trường mạng - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM