[Infographic] 3 trụ cột chính xây dựng Cộng đồng ASEAN

Theo TTXVN

Sự kiện Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột chính được thành lập từ ngày 31/12/2015 là bước đột phá đánh dấu sự lớn mạnh của ASEAN, đồng thời giúp nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.

[Infographic] 3 trụ cột chính xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 1