[Infographic] 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất trong tháng 2/2017


Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2017 tăng so với tháng trước, với tổng cộng 32,88 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

[Infographic] 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất trong tháng 2/2017 - Ảnh 1