[Infographic] 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2017


Tháng 02/2017, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có nhiều mã niêm yết được giao dịch trên 4%, trong đó có 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất.

[Infographic] 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2017 - Ảnh 1