[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2017


Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2017, đã có thêm 5.461 doanh nghiệp thành lập mới, 2.413 doanh nghiệp trở lại hoạt động...

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2017 - Ảnh 1