[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 2/2017 và 2 tháng đầu năm


Theo Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước tháng 2/2017 ước đạt 79,4 nghìn tỷ đồng và tổng chi ước 82,5 nghìn tỷ đồng.

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 2/2017 và 2 tháng đầu năm - Ảnh 1